תנאים כלליים והגבלת אחריות

בהתאם לתקנות שירותי תיירות (גילוי נאות), התשס"ג- 2003 התנאים שלהלן, יחולו על הנוסע המזמין אחד ממוצרי חברת ארז טורס ושותפיה (להלן: "המארגנים") ו/או על סוכן נסיעות המזמין מוצרים אלו עבור לקוחותיו, ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי התקשרותו עמם לצורך הזמנתו.

 

כללי

המידע, המופיע בחוברות המארגנים, שאוב מתוך פירסומי אתרי הנופש השונים בספרות המקצועית ו/או באתרי האינטרנט ואין המארגנים אחראים לדיוקם המוחלט. הנתונים, המפורטים בחוברות המארגנים, נכונים ליום הדפסת החוברות ואין המארגנים אחראים לשינויים בנתונים אלה, שהתרחשו או שעלולים להתרחש במהלך העונה. המחירים, המתפרסמים על ידי המארגנים, מותנים בהזמנה ובתשלום מראש.

 

ביטול וזיכוי

נוסע שהזמין שירותים מן החברה דרך אתר האינטרנט ו/או בכל אופן המוגדר כעסקת מכר מרחוק (בהתאם לחוק הגנת הצרכן), יהיה רשאי לבטל את ההזמנה, מכל סיבה שהיא, בכפוף לתנאים הבאים:

1. את הודעת הביטול יש לשלוח בכתב, לכתובת מייל: erezdov5@walla.com או באמצעות מכשיר פקסימיליה למספר 08-9150000.

2. ביטול הזמנה ייעשה בכתב ובתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר. החברה תשיב למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את כספו, בניכוי 5% מסכום ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך.

3. חרף האמור לעיל בס"ק 1.2, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 (שבעה) ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ביטול שאינו עומד בתנאי הביטול המצויים בחוק, כפוף יהיה לדמי הביטול המפורטים להלן:


המוצר

 

21 יום ומעלה

14-20 יום

7-13 יום

6 יום

ומטה

נופשונים

25$ לאדם

30%

60%

100%

חבילות אירופה

25$ לאדם

30%

60%

100%

טיסות שכר

25$ לאדם

30%

60%

100%

בתי מלון

25$ לאדם

30%

60%

100%

מאורגנים

47$

30%

60%

100%

ספורט והופעות

100 אירו

50%

70%

100%

 

-          דמי הביטול, הינם לפי ימי עבודה בארץ ובחו"ל

-          בתקופה של תערוכות וירידים, דמי הביטול כפופים למועד החיוב מול הספק המקומי.

-          ביטול חבילות לטיולים הכוללים טיסות סדירות, יבוטלו בהתאם לתנאי הספק.

             -          שינוי שם בטיסות סדירות לאחר כרטוס, יחייבו דמי שינוי שם בסך 100$ 
                     ככל שבוצעה העסקה באמצעות כרטיס אשראי, תהא רשאית החברה לחייב את המשתמש גם בהוצאות ששילמה לחברה כרטיס האשראי, בהתאם לתקנה 5 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול                            עסקה), תשע"א-2010.

 

אישור הזמנה אינטרנטית

הזמנות המבוצעות באמצעות אתר האינטרנט, אשר לא תקבלנה אישור מיידי, תהיינה בסטטוס של בקשה ותיכנסנה לרשימת המתנה, ואישור/ אי אישור סופי לגביהן יינתן בהמשך.

 

פערי מחירים

המחיר הנגבה עבור ההזמנה, כפי שהוסכם בין הנוסע למארגנים בעת עריכת ההזמנה, הינו מחייב וכל טענה, כי ניתן היה לרכוש שירות זה במחיר נמוך יותר, לא תתקבל על ידי המארגנים.

 

תשלום - תנאי תשלום

מחירי הטיולים נקובים בדולרים ארה"ב או ביורו. התשלום יבוצע בשקלים לפי שער העברות והמחאות גבוה ביום התשלום. כל שינוי בתעריפי הטיסות, מסי הנמל והביטחון, השירותים ושערי החליפין יחול על הנוסע בלבד. וזאת לפני קבלת כרטיסי הטיסה. אפשריות התשלום:
א. - במזומן / בהעברה בנקאית (נא ליצור קשר בטלפון 052-3646427 ארז)
ב. - ב- 3 תשלומים שווים (בתוספת 2.5% עמלת כרטיסי אשראי) 
ג. - בקרדיט עד 12 תשלומים (בתוספת 2.5% עמלת כרטיסי אשראי)
ד. - למשלמים בכרטיס אשראי זר תחול תוספת של 3.5% והחיוב יתבצע בתשלום אחד 
 

בתי מלון - כללי

הכניסה לחדרים הינה, בדרך כלל, החל מהשעה 14:00 ויציאה מהם עד השעה 11:00 בצהריים וזאת ללא קשר למועדי הטיסות. לא ניתן להבטיח כניסה מוקדמת או יציאה מאוחרת.

במלונות בארץ קבלת החדרים בימים א -ו החל מהשעה 15:00 ובשבתות וחגים החל מהשעה 18:00

מובא בזאת לידיעתכם במפורש, כי ייתכנו מקרים של תפוסת יתר, אשר בהם ייאלץ בית המלון ו/או הספק המקומי בחו"ל, לשנות את בית המלון המוזמן ו/או השירות המובטח. במקרה המתואר לעיל, יידאג בית המלון המעביר ו/או הספק המקומי בחו"ל, להעביר את הנוסע למלון ברמה זהה ו/או לספק שירות דומה לשירות שהובטח. האחריות לגבי תהליך העברת הנוסע למלון אחר חלה על הגורם מספק השירות דהיינו, על בית המלון המעביר ו/או הספק המקומי בחו"ל. משום שאין למארגנים כל ידיעה על כך מראש ו/או אפשרות להתערב בדבר, מוסכם בזאת, כי אין הם אחראים לכך. כיוון שהדבר אינו בשליטת המארגנים כלל וכלל, אין לראות הודעה לנוסע על קבלת אישור למלון עוד בזמן היותו בארץ ו/או הוצאת שובר למלון ו/או הנפקת מסמך המאשר מלון, כהתחייבות לספק אותו בלבד, אלא בכפוף לאמור לעיל.

במצב של תפוסת יתר, אין המארגנים מתחייבים, כי מתן השירותים במלון המחליף יהא זהה לזה שבמלון המוחלף.
המארגנים אינם אחראים על הפעלתו היומיומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר, גודל החדרים, רמת האוכל, רמת השירות וכד'.
חלק מן השירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם עונתיים ולא פועלים בכל ימות השנה. הנהלת המלון רשאית בכל עת, לסגור זמנית אלו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כלשהו ואין המארגנים אחראים לכך.
יצויין מפורשות, כי אין מערכת מיזוג האוויר בבית המלון על כל חלקיו, נמצאת באחריות המארגנים וכי הם לא יישאו באחריות כלשהי להפעלתה, אף אם בתיאור בית המלון נאמר, כי הוא מצוייד במערכת מיזוג אוויר. באתרי הנופש השונים, מופעל מיזוג האוויר לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה. באיי יוון ותורכיה למשל, נהוג לכבות את המיזוג במשך שעות היום לצורכי חיסכון. אין המארגנים אחראים להליכי שיפוצים ו/או בניה בבית המלון או בסמוך לו ו/או לרעשים למיניהם, הנשמעים על ידי הנוסע בעת שהותו בבית המלון.

מתקנים ושירותים בתשלום

במרבית בתי המלון, נדרשת תוספת תשלום במקום עבור שירותים מיוחדים ועבור השימוש במתקנים כמו טלוויזיה, סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, שימשיות ומגבות בבריכת השחיה, ספא, כספת וכד'. לא תתקבלנה בקרב המארגנים תלונות במקרים של דרישות תשלום בבית המלון כאמור לעיל.
תוספת תשלום בחו"ל

תוספת תשלום בחו"ל- בחבילות הכוללות שהיה בבתי דירות /כפרי נופש, ברוב המקרים תידרש תוספת תשלום עבור ניקיון סופי. כמו כן לעיתים תידרש תוספת הפקדת פיקדון כספי כעירבון בעת ההגעה. עבור שירותים נוספים (החלפת, מגבות וכו') יש לשלם בנפרד במקום.

בבתי דירות באגן הים התיכון לעיתים תידרש תוספת תשלום במקום עבור מזגן ובאם תינתן אפשרות של ניקיון החדרים אף היא תהא כרוכה בתוספת תשלום במקום.

במדינות מערב אירופה כאשר ניתן ילד חופשי בחדר הורים, יהא עליו לשלם ישירות למלון עבור ארוחת בוקר.

כלכלה

כלכלה על בסיס BB- ארוחת בוקר קונטיננטלית/בופה בלבד.
כלכלה על בסיס HB- ארוחת בוקר וארוחה חמה נוספת. בחלק מן המלונות נקבע עבור הלקוח, כי המדובר בארוחת בוקר + ארוחת ערב.
כלכלה על בסיס FB- שלוש ארוחות.
כלכלה על בסיס AI- שלוש ארוחות + שתיה קלה + אקסטרות שהמלון בוחר להעניק ללקוחותיו.
בחלק מהמלונות, מניין הארוחות יספר מרגע ההגעה ועד לרגע העזיבה ולכן, במידה וההגעה לבית המלון ביום הראשון תהיה לאחר גמר מתן ארוחת הערב ו/או העזיבה ביום האחרון תהיה לפני מתן ארוחת הבוקר, לא תינתנה לאורחים ארוחות חליפיות.
בחלק מבתי המלון נדרשת תוספת תשלום עבור אקסטרות בארוחות, שבית המלון מציע ללקוחותיו ואין הדבר בידעתם ו/או נתון לשליטתם של המארגנים ועל כן מוסכם כי אין המארגנים נושאים באחריות לכך.

 

שיבוץ החדרים

קבלת החדרים הינה על פי ההיצע הקיים (RUN OF THE HOUSE). אין באפשרות המארגנים להבטיח מראש חדר בבית המלון, הממוקם על פי דרישות הלקוח, כגון בקומה מסויימת ו/או באגף מסויים ו/או חדרים צמודים ו/או חדרים מחוברים, אף אם הוזמנו מראש, והדבר מסור לשיקול דעתו הבלעדי של המלון. במספר בתי מלון קיימים, בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, כדוגמת: וילות ובונגלוסים, המהווים חלק בלתי נפרד מבית המלון. המארגנים אינם יכולים להבטיח שכל הנוסעים יישתכנו בבניין המרכזי.

חדר זוגי

ברוב בתי המלון, ישנן בחדרים הזוגיים מיטות נפרדות ואין כל אפשרות להבטיח מיטה זוגית, אף אם הוזמנה מראש ואף אם נרשם על גבי השובר DB, והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המלון.

חדר לשלושה

במקרה של הזמנת חדר לשלושה, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית לחדר זוגי רגיל ולעיתים המיטה השלישית הינה מיטה מתקפלת. בחדר עבור שני מבוגרים וילד, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטת ילד כמיטה שלישית.

חדר לארבעה

במקרה של הזמנת חדר לארבעה, בתי מלון רבים נוהגים להכניס שתי מיטות נוספות לחדר זוגי רגיל ולעיתים המיטות הנוספות הינן מיטות מתקפלות.

הגעה מאוחרת

במידה והנוסע מתעתד להגיע לבית המלון לאחר השעה 18:00, יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה. במידה ולא תימסר הודעה על כך מראש ולא יישמר בבית המלון חדר עבור הלקוח, לא יישאו המארגנים באחריות לכך.

דירוג בתי המלון

TC או C- דרגת תיירות. 3 כוכבים או B או STC - דרגת תיירות טובה.
4 כוכבים או A או FC - דרגה ראשונה.
5 כוכבים
DLX / דה לקס- דרגת 5 כוכבים פלוס.
מודגש בזאת במפורש, כי דירוג בית המלון ורמת שירותיו נקבעים ומאושרים ע"י משרד התיירות המקומי בכל מדינה ומדינה ולפיכך, אין להשוות דרגות בין מדינות שונות.
כל הפרטים באשר למתקני בית המלון, המפורסמים על ידי המארגנים, לקוחים מפרסומי בתי המלון והמארגנים אינם נושאים בכל אחריות, במידה וחלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה.

הפסד/תוספת לינה עקב שינויים בזמן הטיסה

באם כתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע הפסד/תוספת לינה במלון המוזמן, לא יישאו המארגנים בהפסד/תוספת התשלום ששולמו על ידי הנוסע. כמו כן, באם כתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון המוזמן, לא יישאו המארגנים בעלות הפסד הארוחות.

תקופת תערוכות וירידים

בתקופת התערוכות והירידים, מחירי בתי המלונות הינם גבוהים מהרגיל וללא פיקוח.

 

NON SHOW

במקרה של אי הופעת הנוסע ליעד שנקבע בשובר, יחוייב הנוסע ו/או משרד הנסיעות ו/או סוכן הנסיעות במחיר, שיחוייבו המארגנים וכל זאת בהתאם לנסיבות.

העברות

העברות הנוסעים משדה התעופה לבית המלון ובחזרה, מתבצעות באמצעות רכב מאסף ועל כן ייתכן והנסיעה תתארך, עקב איסוף/ הורדת נוסעים בבתי מלון שונים. במידה ובנסיבות כלשהן, נאמר לנוסע על ידי הנציג המקומי, לנסוע במונית כתחליף להעברה, דמי הנסיעה יוחזרו לנוסע אך רק עם המצאת קבלה מתאימה.

השכרת רכב

לצורך השכרת רכב, נדרש הנוסע לכרטיס אשראי בינלאומי ולעיתים אף לשני כרטיסי אשראי בינלאומיים שונים. כמו כן, נדרש הנוסע לרשיון נהיגה בינלאומי וישראלי. במידה ואלה לא יימצאו ברשותו של הנוסע, לא יימסרו לו רכבים בתחנות השכרת הרכב. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסויים, אלא מקבוצת רכבים מסויימת בלבד.

הנציג מקומי

בחלק מאזורי הנופש נמצאים נציגים ישראלים, שהם נציגים, המועסקים על ידי הסוכן המקומי. תפקיד הנציג לקבל את הנוסע בהגעתו (כאשר הנוסע שילם בעבור שירות זה), לדאוג להעברתו לבית המלון ומבית המלון, בסיום חופשתו, לשדה התעופה לטיסתו חזרה. הנציגים משתדלים לעשות כמיטב יכולתם על מנת לפגוש את הנוסע במשך חופשתו לצורך העברת אינפורמציה על סיורי הבחירה, המאורגנים על ידי הסוכן המקומי ואין חברת ארז טורס ושותפיה אחראית, כאשר אין הנציג מצליח להגיע לכל נוסע ונוסע. למעט ההעברות משדה התעופה לבית המלון ובחזרה, אין המארגנים אחראים לפעילויות אחרות של הנציג. מספר הטלפון של הסוכן המקומי מצוי על גבי שובר בית המלון וניתן לפנות אליו בכל שאלה.

 

סיורי בחירה

סיורי הבחירה נמכרים ומבוצעים על ידי משרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם ואין לחברת ארז טורס ושותפיה כל חלק ו/או אחריות בכל הקשור להם. סיורי הבחירה מותנים במספר מינימום של משתתפים ועל כן ייתכן, כי סיור בחירה מסויים יבוטל, על אף שכבר נערכה הרשמה לסיור. לעיתים, נקבעת על ידי מדריך סיור הבחירה נקודת איסוף מרכזית ועל הנוסעים חלה האחריות להגיע לנקודת האיסוף באופן עצמאי.

אשרות ודרכונים

הנוסע הישראלי חייב באשרות כניסה לחלק מן היעדים המופיעים בחוברות המארגנים השונות. אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע, אם ייגרמו, כתוצאה ממצב של אי השגת אשרה מתאימה ו/או יציאה ללא אשרה כלל ו/או יציאה עם אשרה לא מתאימה. על הנוסע לוודא, כי ברשותו דרכון, אשר יהא בתוקף למשך חצי שנה לפחות, מיום יציאתו את הארץ. אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע, אם ייגרמו, עקב הגעתו לטיסה, כשברשותו דרכון, שאינו תקף למשך חצי שנה לפחות מיום יציאתו את הארץ, ו/או עקב יציאתו של נוסע את הארץ עם דרכון מוגבל ו/או עקב אי התרת כניסתו של נוסע לארץ מסויימת מסיבה כלשהי.

חבילות ספורט

חבילות הספורט כוללות כרטיסי כניסה למשחקים, אשר לעיתים הינם כרטיסי מנוי מקומיים.

טיסות

הטיסות הינן מסוג "שכר", כהגדרתן בחוק ו/או בתקנות ו/או באמנות בינלאומיות, ויחולו עליהן כל ההוראות המתאימות לעניין המופיעות שם ובתנאים הנקובים בכרטיס הטיסה, בהתאם לנסיבות. יצויין מפורשות, כי ייתכנו שינויים בשעות ובמועדי הטיסה ו/או בזהות המוביל האווירי, חלקם אף ללא הודעה מוקדמת. לעניין זה, יפורט, כי במקרים של שינוי בטיסה, ביטולה, הקדמתה או עיכובה יהא הנוסע זכאי להטבות בכפוף לקבוע בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012. על הנוסע חלה יובהר, כי למעט במקרים של ביטול טיסה, עליהם החברה מתחייבת להודיע, חובה להתעדכן בשעת הטיסה הלוך במודיעין שדה התעופה, לכל היותר 36 שעות לפני המראתה. באם לא יעשה כן, מוסכם כי לא תשמע כל טענה בענין שעת הטיסה הלוך. כמו כן, חובה על כל נוסע, להתעדכן מיוזמתו בשעת הטיסה חזור, באמצעות הנציג המקומי או באמצעות מוקד אישורי הטיסה, בהתאם לנסיבות. חובה על הנוסע לוודא, כי הנו מעודכן בדרך בה הנו אמור לוודא את שעת הטיסה חזור עוד טרם יציאתו מהארץ. מקרים בהם החברה אינה מפרסמת מועד טיסה, החברה מתחייבת למסור פרטים אלה מיד עם היוודע לה. מובהר בזאת, כי הארוחות המסופקות בטיסות השכר אותן משווקים המארגנים, הינן באחריותו הבלעדית של המוביל. המארגנים אינם יכולים להבטיח לנוסע אוכל מסוג מסויים, כגון אוכל כשר או צימחוני בטיסות ונוסע, החפץ לאכול אוכל מסוג מסויים בטיסות, יציין זאת בעת עריכת ההזמנה והמארגן יעביר את הבקשה למוביל. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במרבית חברות השכר, לא ניתן לקבל אוכל כשר ו/או צימחוני וכי למארגן אין כל שליטה ו/או אחריות לאספקת האוכל המבוקש.

מניין ימי החופשה

במניין הימים, מחושבים יום היציאה מן הארץ ויום החזרה אליה, שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה מהארץ וההגעה אליה, נתונים בידי חברת התעופה ואין המארגנים מתחייבים להשלים ימים אלה במלואם.

נשים בהיריון- אישור רפואי

נשים בהריון משבוע 24 חייבות באישור רפואי של רופא בשפה האנגלית על הריון תקין ועל אי מניעה לטוס.

 

תינוקות

הנחה בגין תינוקות, מותנית בכך שגיל התינוק אינו עולה על שנתיים. במידה ויימצא תינוק שגילו עולה על גיל שנתיים ואשר ניתנה בגינו הנחת תינוקות, תחול על ההורים תוספת תשלום, הן בשדה התעופה והן בבית המלון. המחיר, המשולם על ידי הנוסע בעבור תינוק מתחת לגיל שנתיים, אינו כולל מקום מושב על הטיסה.

ילדים

הנחה בגין ילדים מותנית בכך שגיל הילד אינו עולה על 12 שנים. במידה ויימצא ילד המבוגר מגיל 12 שנים, אשר ניתנה בגינו הנחת ילדים, תחול על ההורים תוספת תשלום, הן בשדה התעופה והן בבית המלון.

מחירים

המחירים, המפורסמים בחוברות המארגנים, נקבעו על פי המטבע הנקוב והמפורט בגוף החוברות. מחירי החבילות, נקבעו לפי תעריפי נותני השירותים בפועל ושינוי בתעריפים ו/או בשער החליפין עשוי להביא לשינויים במחירים הנקובים בחוברות המפורסמות על ידי המארגנים. המארגנים רשאים לשנות את המחירים המתפרסמים בחוברות עקב שינויים בשערי המטבעות בכל עת וללא קשר למועד ו/או אישור ההזמנה. מוסכם וברור על הצדדים, כי המארגנים לא יישאו באחריות כלשהי להבטחת מחירי החבילות ועל כן, לא יידרשו המארגנים להחזר כספים בגין הפרשים כלשהם, הנובעים משינויים בשערי המטבעות ובתעריפים.

שינויים במוצר הנרכש

המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לבטל ו/או להחליף כליל או חלקית כל טיסה ו/או טיול ו/או חבילה ו/או כל שירות אחר, שנרכשו על ידי הנוסע במסגרת שירותי התיירות וזאת על פי שקול דעתה בלבד, באם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיסה ו/או הטיול ו/או החבילה ו/או השירות האחר וכן מכל סיבה אחרת, המצדיקה את הביטול, אף ללא כל הודעה מראש.

ביטוח ואחריות

המארגנים אינם אלא מתווכים בין סוכן הנסיעות ו/או הנוסע לבין ספקי השירותים השונים ובכלל זאת מובילים אוויריים, תחבורה, ספנות, בתי מלון, אתרי קמפינג, כפרי נופש, שירותי קרקע, מסעדות, מדריכים מקומיים ומארגני טיולים, הסעות וכיו"ב. מובהר בזאת מפורשות, כי למארגנים אין כל קשר ו/או חלק ו/או יכולת להשפיע על פעולתם של גופים אלה ולפיכך מוסכם, כי אין המארגנים אחראים בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים עיכובים ונזקים למיניהם, אשר עלולים להיגרם כתוצאה מאי ביצוע או ביצוע חלקי או ביצוע לקוי של השירותים המסופקים על ידי נותני השירותים או מי מטעמם ו/או המפורסמים בחוברות המארגנים ו/או באתר האינטרנט של המארגנים. השירותים הנ"ל מבוצעים על אחריותם המלאה של ספקי השירותים השונים. לנוסע קיימת הזכות, לתבוע ישירות את נותני השירותים השונים בגין נזקים, שנגרמו עקב מעשה או מחדל של נותני שירותים אלה. אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע הנגרמים כתוצאה מתאונות, מחלות והוצאות רפואיות כולל הוצאות אישפוז, נזקי כבודה, אבידות מטען, מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון וכל רכוש אחר, אסונות טבע, גניבות, שוד וכל מעשה אלימות אחר וכד'. מאחר ובמוצרים המוצעים על ידי המארגנים לא נכלל ביטוח, מומלץ בזאת לנוסע לבטח את עצמו ואת מטענו על חשבונו בביטוח אישי נרחב, המכסה על הנזקים והארועים המוזכרים לעיל וכן על מצב של ביטול הזמנה.

 

חילוקי דעות

אין המארגנים אחראים למידע, שאינו נמסר בכתב על ידם ו/או הסותר את הכתוב בחוברות המארגנים. המארגנים יחוייבו אך ורק על פי האמור בחוברותיהם ואין הם מחוייבים על ידי הצהרות והודעות בעל פה של עובדיהם ו/או סוכן הנסיעות ו/או ספקי השירותים השונים ו/או על ידי הצהרות והודעות, שנכללו בעיתון ו/או באינטרנט ו/או בפרסומת על ידי סוכן הנסיעות ו/או ספקי השירותים השונים. מובהר בזאת, כי אין בסמכות מי מעובדי המארגנים להתנות על האמור בתנאים אלו ו/או להבטיח דבר הסותר אותם. בכל מקרה של חילוקי דיעות, יחייבו תנאי חוברות המארגנים.

הסכמת הצדדים

בעצם עריכת ההזמנה עבור הנוסע ו/או הרשמתו של הנוסע לחופשה, מביע הנוסע את הסכמתו לכל התנאים וההגבלות המפורטים לעיל, אשר מהווים תנאי להזמנתו ו/או להשתתפותו בחופשה וכן מביע את סמכותו להסכים להם ואת הסכמתו להם גם בשם כל משתתף/ים עבורו/ם ביצע את ההזמנה הנ"ל או הזמנה נוספת. לא תתקבל כל טענה של נוסע, כי לא קרא את התנאים המופיעים בחוברת המארגנים, בה מפורסם המוצר שנרכש על ידי הנוסע ו/או, כי לא הופנתה תשומת ליבו לתנאים ולמידע, קודם עריכת הזמנתו. לא תתקבל כנגד המארגנים כל טענה מטעם סוכן, אשר לא העביר לנוסע חוברת זו ו/או לא הביא לידיעת הנוסע את תוכן חוברת זו על תנאיה.

סמכות שיפוט

מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, כי עצם הרשמתו של הנוסע במשרד נסיעות ו/או אצל סוכן נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט, שבאזור שיפוטם מצוי משרד הנסיעות ו/או סוכן הנסיעות. הואיל ומרכז פעילותם של המארגנים הוא בעיר תל- אביב- יפו, מוסכם בזאת, כי בכל מקרה בו תוגש תביעה נגד המארגנים לבדם או גם נגד סוכנות הנסיעות או סוכן הנסיעות, שאצלם נרשם הנוסע, בין על ידי הנוסע ובין על ידי סוכן הנסיעות או הסוכנות, תהא סמכות שיפוט מקומית ייחודית לבתי המשפט בעיר תל- אביב- יפו.

התיישנות

מוסכם בזאת על דעת הנוסע, כי בחלוף שנתיים מיום חזרתו ארצה, לא יהיה זכאי להגיש כנגד המארגנים כל תביעה שהיא, בין על פי התקשרותו החוזית עם המארגנים ובין בנזיקין ויש לראות בתנאי זה כמגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים בלבד וזאת בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח- 1958.


יש לך שאלה? בוא נשוחח ב-WhatsApp