תנאים ואחריות בטיולים מאורגניםתנאי הרשמה והשתתפות בטיול
הטיולים פתוחים להרשמה לציבור הרחב ולכל הגילאים, למעט ילדים מתחת לגיל 5 אשר עבורם נדרש אישור נפרד מהמארגנים שיינתן בהתאם להרכב הקבוצה. אין חברת "ארז טורס" מתחייבת להתאמת גיל בין המשתתפים ו/או התאמת כישורים ותכונות ו/או מצב בריאות , מוצא או דת. על הנוסע להודיע באמצעות סוכן הנסיעות ובטרם הרשמתו לטיול על כל מגבלה פיסית או בריאותית ו/או כל מגבלה שיש בה כדי להכביד על השתתפותו של הנוסע בטיול. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לדחות הרשמה או לסרב לאשר את השתתפותו של כל אדם אשר לדעתם עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול או לפגום בו. המארגנים רשאים להפסיק השתתפותו של נוסע בטיול אשר לפי החלטת מלווה הקבוצה והמארגנים התנהגותו או מצב בריאותו פוגמים במהלכו התקין של הטיול. במקרה זה הנוסע לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
 

ביצוע תוכנית הטיול
המסלולים המפורטים בחוברת הטיולים מתארים את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הימים, הלינות והביקורים - ייתכנו שינויים בסדר הלינות, הסיורים והביקורים. חלק מהטיולים יתופעלו בסדר אחר. הסיורים והביקורים כלולים רק במידה והדבר מצוין במפורש בתוכנית הטיול. בכל מקום בו מצוין יום/זמן חופשי ו/או אפשרות לסיור וביקור כלשהו, משמעם שהם אינם כלולים במחיר וההשתתפות בהם הינה בתשלום נוסף ולפי בחירת המטייל. במידה ויחולו שינויים תוך כדי הטיול, אשר אינם בשליטת המארגנים, יעשו המארגנים כמיטב יכולתם לפצות את הנוסע בתמורה חלופית במהלך הטיול עצמו. במניין ימי הטיול נכללים יום היציאה ויום החזרה בהתאם ללוח הזמנים של חברות התעופה, גם אם היציאה מהארץ היא בשעות אחה"צ והערב והחזרה מחו"ל היא בשעות הבוקר, וגם אם בימים אלה אין תוכנית סיורים וביקורים. במקרה ששינוי בימי ו/או שעות הטיסה יחייב הוספת ימים לאלה שבמסלול החוברת, יחויבו הנוסעים עבור לינות , ארוחות וכיו"ב. במקרה ששינוי במועדי הטיסות יגרע ממשך הטיול הוא יגרע מהזמן החופשי והפנוי. במקרה זה לא יהיו הנוסעים זכאים להחזר או פיצוי כלשהו. באם השינוי במועדי הטיסות יחייב הורדה במספר הלילות או ביטול סיור ו/או סיור כלשהו הכלול בתוכנית, יזוכו הנוסעים בהתאם. הנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו עבור חלק בטיול שלא השתתף בו.
 

טיסות
מחירי הטיול כוללים כרטיסי טיסה בטיסות שכר ו/או בטיסות סדירות בהתאם למסלול, התעריף קבוצתי המחייב יציאה וחזרה עם הקבוצה בתאריכים שנקבעו.במידה והלקוח בוחר לטוס בתאריכים ו/או טיסות שונות יקבעו המארגנים את מחיר הטיול עבורו, בכל מקרה שכזה, לגופו של עניין. לוח הטיסות נקבע ע"י חברת התעופה, לוח הטיסות נקבע על ידי חברות התעופה ולכן יתכנו שינויים בשעות ובמועדי הטיסות ואו בזהות המוביל האווירי, חלקם ללא הודעה. לעניין זה יפורט, כי במקרים של שינוי בטיסה, ביטולה, הקדמתה או עיכובה יהא הנוסע זכאי להטבות בכפוף לקבוע בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012. הנוסע רשאי לשאת עימו בטיסה כבודה במשקל שלא יעלה על 20 ק"ג. במקרה שמשקל הכבודה עולה על 20 ק"ג תהיה רשאית חברת התעופה שלא להטעין את הכבודה על הטיסה או לחייב את הנוסע לשלם עבור המשקל העודף. מקרים בהם החברה אינה מפרסמת מועד טיסה, החברה מתחייבת למסור פרטים אלה מיד עם היוודע לה.


תחבורה
לצורך ביצוע התוכנית הכלולה במסלולי הטיולים יעמדו אוטובוסים לרשות הקבוצה, האוטובוסים אינם צמודים.האוטובוסים הינם אוטובוסים לתיירים לפי המקובל בכל מדינה ומדינה, האוטובוסים בדרך כלל ממוזגים אך אין ביכולת המארגנים להתחייב על פעילותם המושלמת של ממזגנים בתנאי חום קשים. העישון באוטובוס אסור. סדר הישיבה באוטובוס אינו קבוע ואין אפשרות להזמין מושב מיוחד ו/או מיקום מעודף. אין הדבר מחובתו של נהג האוטובוס להסיע את הקבוצה בשעות הפנאי ולסיורי בחירה. בעבור שרות זהזכאי הנהג לתשלום נוסף. בכל מקרה שעות עבודתו של הנהג כפופות לחוקי העבודה בארצות השונות ויש להקפיד על כך.על הנוסעים שאינם מגיעים או חוזרים עם הקבוצה, לדאוג לעצמם ועל חשבונם להסעה אל ומשדה התעופה, והם אינם זכאים להחזר תמורתם .
 

בתי מלון
חברת "ארז טורס" אינה מתחייבת ללינה במרכזי הערים. תיתכן לינה מחוץ לעיר או באזור העיר או בעיר סמוכה לזו המצוינת במסלול הטיול. אכסון המטיילים יהיה בבתי מלון מדרגת תיירות טובה ו/או ראשונה, בחדרים זוגיים עם שירותים ומקלחת צמודים, במיטות כפולות או נפרדות בהתאם למבנה כל בית המלון.בהזמנת טיול מאורגן משפחות (זוג + שני ילדים ) יתכן ויינתנו שני חדרים זוגיים צמודים (ללא דלת מקשרת) ולא חדר משפחה.
 

דירוג בתי המלון הינו בהתאם לדירוג המוענק להם על ידי גורמים מקובלים בענף התיירות בכל ארץ.נוסע המבקש חדר יחיד, במידה והוזמן חדר זה מראש, יידרש לשלם עבורו את התוספת המתאימה. חדר ליחיד הוא לעיתים קרובות קטן יותר מחדר זוגי. אין המארגנים מתחייבים לאשר חדר ליחיד בכל מקרה שיתבקשו לכך. במקרה של בקשה לאכסון שלושה נוסעים בחדר, החדר יהיה זוגי ולתוכו תוכנס מיטה/ספה נוספת, תיתכן מתקפלת.בטיולי משפחות בהן מוצע חדר להורים וילדים – החדר עשוי להיות עם שתי מיטות זוגיות. חלוקת החדרים מתבצעת על ידי המלון ואין הדבר בשליטת המארגנים. קבלת החדרים בבתי המלון הוא אחרי 16:00 ופינוי החדרים לא יאוחר משעה 10:00. במקרים שתוקדם או תאוחר טיסת הקבוצה, הנוסעים עלולים להמתין לחדרים או להקדים להתפנות.בתי המלון מוזמנים זמן רב מראש ואולם במקרים אחדים יתכנו שינויים בשל רישום יתר שבוצע במלון. במקרה כזה שומרים המארגנים לעצמם את הזכות להסדיר מלון חילופי באזור או לעיתים מחוץ לאזור, במגמה להביא לכך שתוכנית הטיול לא תיפגע. בית המלון החליפי יהיה ברמה דומה למלון שאושר. המשתתפים יקבלו את רשימת בתי המלון בהם יתאכסנו ימים ספורים לפני יציאת הטיול. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות להחליף או לשנות מלון למלון אחר במקרה הצורך, גם במהלך הטיול, ללא הודעה לגורם שלישי כלשהו. ייתכן שהקבוצה תתפצל ליותר ממלון אחד במהלך הטיול.
 

ארוחות
הארוחות/הכיבוד המוגשים בטיסות הם על פי התפריט הקבוע של כל חברות התעופה. מחירי הטיולים כוללים ארוחות בוקר קונטיננטלית מידי יום בבתי המלון. בחלק מהמלונות יתכנו ארוחות בוקר עשירות יותר (מזנון). במקרה בהם כלולה ארוחת ערב, הארוחה תוגש במלון. ארוחות אלה הן לפי תפריט קבוע מראש שנקבע על ידי מהמלון. נוסע המעוניין באוכל צמחוני חייב להזמינו בעת הרשמתו לטיול. לעיתים הארוחות הצמחוניות נופלות בטיבן מהארוחות הרגילות. בקשת הנוסע תועבר לחברות התעופה אך אין המארגן מתחייב לאספקה של אוכל מוזמן מכל סוג שהוא.אין אפשרות להזמנת אוכל כשר ו/או אוכל מסוג מיוחד אחר הן בטיסות והן בבתי המלון. משקאות קלים או חריפים ותוספת מנות יחולו על חשבון הנוסע.


סבלות
הטיולים אינם כוללים שירותי סבלות מטעמי ביטחון.
 

מלווה הקבוצה
מלווה הקבוצה הינו מנהל הטיול ואיש הקשר בין המארגנים בארץ ובחו"ל לנוסעים במשך כל ימי הטיול, ועל הנוסעים להישמע להוראותיו. יתכנו מקרים בהם המלווה ימתין לקבוצה בנמל התעופה בחו"ל ואילו בנמל התעופה בארץ יטפל בקבוצה נציג מיוחד מטעם המארגנים או שהנוסעים יבצעו תהליך רישום עצמאי לטיסה. כמו כן, במקרים מסוימים יתכן והמלווה ייפרד מהקבוצה בחו"ל לפני החזרה ארצה ואז יעמוד לרשות הקבוצה מלווה ישראלי אחר או נציג מקומי שילווה את הנוסעים לנמל התעופה.
 

תשר (טיפים)
התשר מיועד לנותני השירותים בחו"ל (נהגים, מדריכים מקומיים, מלצרים בארוחות הכלולות במחיר) אך אינו כולל תשר למלווה הקבוצה הישראלי. נהוג לתגמל את מלווה הקבוצה הישראלי בסוף הטיול (בין 2-3 יורו ליום לאדם).
 

הרשמה לטיול וביטול ההרשמה
בעת ההרשמה לטיול ישלם כל נוסע דמי רישום בסך 47$, סכום זה הינו חובה ולא יוחזר בשום מקרה, למעט אם הטיול בוטל ע"י המארגנים.במקרה של ביטול ההשתתפות בטיול, גם אם מסיבה כלשהי לא שולמו דמי רישום – יהיה חייב סוכן הנסיעות בתשלום דמי הרישום למארגנים.
 

דמי ביטול - לטיולים המבוססים על טיסות שכר:
מביצוע ההזמנה ועד 21 ימי עבודה לפני מועד יציאת הטיול: 47$.20-14 ימי עבודה (בארץ ובחו"ל ) לפני מועד יציאת הטיול: 30%.13-7 ימי עבודה (בארץ ובחו"ל ) לפני מועד יציאת הטיול: 60%.6 ימי עבודה (בארץ ובחו"ל) ועד למועד יציאת בטיול: 100%.

דמי ביטול – לטיולים גיאוגרפים, רוסיה, ארה"ב, המזרח הרחוק
מביצוע ההזמנה ועד 30 ימי עבודה לפני מועד יציאת הטיול: 350$.29-16 ימי עבודה לפני מועד יציאת הטיול: 500$.15-6 ימי עבודה לפני מועד יציאת הטיול: 900$.5 ימי עבודה ומטה 100% דמי ביטול.
 

בעסקת מכר מרחוק, כהגדרת חוק הגנת הצרכן, בהזמנה ישירה בלבד (בין הצרכן למארגן) רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה, ובלבד שהביטול יעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למימוש השרות ובכתב.

בביטול כאמור יחולו דמי ביטול משיעור של 5% מערך העסקה או של 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מבניהם.
 

תשלום
מחירי הטיולים נקובים בדולרים ארה"ב או ביורו. התשלום יבוצע בשקלים לפי שער העברות והמחאות גבוה ביום התשלום. כל שינוי בתעריפי הטיסות, מסי הנמל והביטחון, השירותים ושערי החליפין יחול על הנוסע בלבד. וזאת לפני קבלת כרטיסי הטיסה.
אפשריות התשלום:
א. - במזומן / בהעברה בנקאית (נא ליצור קשר בטלפון 052-3646427 ארז)
ב. - ב- 3 תשלומים שווים (בתוספת 2.5% עמלת כרטיסי אשראי)
ג. -  בקרדיט עד 12 תשלומים (בתוספת 2.5% עמלת כרטיסי אשראי)
ד. - למשלמים בכרטיס אשראי זר תחול תוספת של 3.5% והחיוב יתבצע בתשלום אחד
 

ביטוח
המארגנים אינם אחראים על כל נזק אשר עלול להיגרם ללקוח מתאונה, מחלה, אלימות, גניבה, נזק לכבודה ו/או אובדן רכוש, כסף ומסמכים, הוצאות רפואיות וכיו"ב. כל הנזקים הנ"ל יכוסו על ידי הנוסע או באמצעות ביטוח אישי שמומלץ לכל נוסע להסדיר לפני מועד יציאת הטיול.
 

מסמכים
הוצאת דרכון, בדיקת תוקפו, הארכת תוקפו והנפקת אשרות כניסה למדינות השונות הינן באחריותו של הנוסע ואינן באחריות המארגנים.
 

ביטול הטיול
המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לבטל כל טיול מסיבה כלשהי ובלבד שהודעה על כך תימסר לנוסע לפחות 5 ימים טרם יציאת הטיול. במקרים אילו תוצע לנוסע השתתפות בטיול אחר ו/או החזרת הסכומים ששולמו למארגנים בגין הטיול שבוטל לרבות דמי רישום. למארגנים נשמרת הזכות לשנות באופן מהותי ומעבר למצוין בסעיף "ביצוע תוכנית הטיול" את מועדי הטיול, נתיבי הטיסה, התוכנית והמחיר לפני יציאת הטיול. לאחר שנמסרו שינויים אילו לנוסע יהיה בנוסע רשאי לבטל את השתתפותו בטיול בתוך 36 שעות מקבלת הודעת המארגנים על השינויים, ויהיה זכאי להחזר כל הסכומים ששילם למארגנים לרבות דמי הרישום. לא הודיע הנוסע על ביטול השתתפותו לאור השינויים - ייחשב כמי שקיבל והסכים לשינויים. במקרים אלו אין המארגנים חייבים בפיצוי כלשהו.
 

נוסע בודד
לנוסע בודד מומלץ להזמין חדר יחיד. לנוסע המבקש שותף לחדר אין למארגנים אפשרות להבטיח התאמה כלשהי בין השותפים לחדר, מלבד שיבוץ שותף מאותו המין. לא יתקבלו שום תלונות בדבר גיל, מנטליות, עישון, מצב בריאותי וכדומה של השותפים. נוסע בודד אשר נמצא לו שותף לחדר, ולפני יציאת הטיול ביטל השותף את השתתפותו או ביקש לינה בחדר יחיד – יחויב הנוסע הבודד בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד. במידה ובמהלך הטיול השותפים לחדר, שניהם או אחד מהם יבקש להיפרד לחדרים בודדים , על שני השותפים יהיה לשאת בעלות הנוספת של התוספת לחדר יחיד לכל אחד.
 

חלוקי דעות
הרשמת הלקוח לטיול מהווה הסכמתו עם התנאים המפורטים בחוברת. לבתי המשפט בתל אביב–יפו סמכות ייחודית לדון בכל התביעות הקשורות, באופן בלתי תלוי במקום הרשמת הלקוח לטיול.
 
יש לך שאלה? בוא נשוחח ב-WhatsApp